Banketaannemer-Traiteur

Deze specialisatie focust zich op de verschillende facetten van het hedendaagse cateringgebeuren.
Je doorloopt een leerproces in de organisatie en uitwerking van banketten en traiteurdiensten.

Dit proces bestaat uit een zeer praktijkgerichte toepassing van vaardigheden en attituden die vereist zijn om succes in de beroepssector te kunnen garanderen: zin voor verantwoordelijkheid en initiatief, communicatie met de klant en de beroepssector, sociale vaardigheden, commerciële feeling, werken in teamverband,… .


De praktijkgerichte meerwaarde van deze opleiding weerspiegelt zich in volgende componenten: de bereiding van trendgerichte winkelgerechten, vacuüm koken, het aanleren van verschillende decoratietechnieken, het regenereren van producten en het verzorgen van bedrijfsmanifestaties.
Tijdens een stageperiode in een kwalitatief hoogstaande traiteurszaak zet jij jouw opgedane kennis en vaardigheden om in de praktijk.


Ten slotte wijzen wij er op dat je tijdens het schooljaar actief bent in een eigen leerbedrijf, een pedagogisch project bij uitstek om je te laten experimenteren met kennis, vaardigheden en attituden in een schoolse omgeving.


Bekijk hier de lessentabel van Banketaannemer-Traiteur.

 
Banketbakkerij-Chocoladebewerking

Interesse in artistiek-creatieve facetten van banket- en dessertbereidingen en chocoladebewerking? Het 7de jaar biedt dit aan.

Je maakt kennis met fundamentele ondernemerscompetenties die vereist zijn voor het uitbouwen van een bedrijf: 
aankoop/verkoop en stockbeheer, productieopbouw en kostprijsberekening, kwaliteitscontrole.
Het attest kennis van bedrijfsbeheer behaal je op het einde van dit specialisatiejaar. Je kan je dan ook als zelfstandige bakker vestigen.

De geïntegreerde proef is een belangrijke component van het specialisatiejaar. 
De bijkomende specialisatie verhoogt de kansen op tewerkstelling in de banketbakkerij- of chocolateriesector.
Instroom vanuit de richting Hotel vormt geen beletsel op een succesvol afronden van het specialisatiejaar.

Een volwaardige bedrijfsstage van 6 weken bij een aantal gerenommeerde huizen en het werkplekleren vormen een extra troef voor een succesvolle loopbaan!

Bekijk hier de lessentabel van Banketbakkerij-Chocoladebewerking.

 

chocolade


Kinderzorg

Heb je zin om toffe spelletjes te spelen met kindjes?
Vind je het fijn om kindjes te verzorgen?
Dan is Kinderzorg helemaal wat je zoekt.

 

Je gaat je in het 7de jaar Kinderzorg specialiseren in de verzorging en begeleiding van kinderen van 0 tot 12 jaar.
De theorie- en de praktijklessen bereiden je voor op het werken in verschillende situaties.
Doorheen het schooljaar kom je tijdens de lessen regelmatig in contact met de doelgroepen.
Je loopt stage in kinderdagverblijven, kleuterscholen en initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang.
Je krijgt ook de mogelijkheid om stage te lopen in de minicrèche of dienstverleningscentra.

Bekijk hier de lessentabel van Kinderzorg.

P1020417


Logistiek

Na de 3de graad ben je klaar voor de arbeidsmarkt of kan je je nog verder bekwamen in een 7de specialisatiejaar Logistiek (Logistics). Deze opleiding speelt in op een regionale tewerkstellingsbehoefte. Een praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een all-round specialist in de logistiek. Logistiek beheer is in elk bedrijf een essentieel onderdeel van een succesvolle organisatie waarvan jij deel uitmaakt.

Kies je voor Logistics?

  • het biedt je een grote kans op tewerkstelling.
  • er is nood aan geschoolde logistieke medewerkers.
  • het geeft je doorgroeimogelijkheden.
  • het geeft de mogelijkheid tot vele sociale contacten in het bedrijf.
  • het is afwisselend en boeiend werk.

Wat leer je in deze opleiding?

  • de werkzaamheden in een magazijn organiseren
  • goederen ontvangen, opslagklaar maken en stockeren
  • orders verzamelen en uitgaande goederen verzendklaar maken
  • de werkzaamheden binnen een team organiseren
  • voorraad efficiënt stockeren

Bekijk hier de lessentabel van Logistiek.

 
Restaurantbedrijf en Drankenkennis

Jouw profiel wordt gekenmerkt door sterke sociale en communicatieve vaardigheden, een feeling en interesse voor het zaalgebeuren en de drankenwereld, zin voor verantwoordelijkheid en een planmatig sterke aanpak en doorzettingsvermogen bij het verwerken van leerstof.

Ook hier vormen stages een belangrijk aspect binnen de opleiding: enerzijds is er gedurende het schooljaar een alternerende stage van 4 uren per week, anderzijds biedt de opleiding een blokstage van 4 weken in vermaarde restaurants. Je functioneert als commis-sommelier naast de sommelier van het restaurant.

Bekijk hier de lessentabel van de Restaurantbedrijf en Drankenkennis.


7RDR