1ste graad


De eerste graad neemt ”een eigen plaats” in, zowel in onze school, als in het secundair onderwijs.

Om de overgang van de lagere school naar het secundair onderwijs gemakkelijker te maken, organiseren wij bij de start van het schooljaar onthaaldagen. De klassenleraar en de hulpleraar begeleiden jou doorheen de school. Je maakt kennis met je nieuwe school, de directie, de leerkachten, de schoolomgeving,... En er worden klas- en schoolafspraken gemaakt. Jouw klassenleraar staat heel het schooljaar klaar om jou te helpen bij vragen.

Het hele schoolteam zorgt ervoor dat jij jou goed voelt op VTI Spijker, want “GROEIEN DOEN WE SAMEN”! We vinden het daarom belangrijk om te werken aan attitudevorming en sociale vaardigheden. Een hechte klasgroep zorgt voor een fijne klassfeer en een aangename school.
We stimuleren jou om op een goede manier te leren. Dit doen we door jou verschillende werkvormen, studiewijzers, planningen en duidelijke structuren te geven.

In het het 1ste leerjaar leggen we de focus op het ontdekken en ontwikkelen van interesses en talenten. In het 2de leerjaar werken we intensief aan de studiekeuze naar de 2de graad.

WELKOM in onze school!

1ste graad BSO

1ste jaar B

In het 1ste jaar B kom je terecht als je het 6de leerjaar basisonderwijs niet hebt gevolgd of als je het getuigschrift basisonderwijs niet hebt behaald. Enkel met advies van het CLB kan je met getuigschrift basisonderwijs toch starten in dit leerjaar.
Naast de 24 lesuren algemene vorming, krijg je 2 X 4 lesuren het vak Techniek.
In het vak Techniek komen verschillende verkenningsgebieden aan bod:

  • eenvoudig computergebruik= ICT;
  • verzorging;
  • voeding;
  • hout;
  • schilder- en grafische technieken;
  • mode

P1050992 

Beroepsvoorbereidend leerjaar

In het beroepsvoorbereidend leerjaar werk je praktisch en ervaringsgericht. Je past eenvoudige technieken en vaardigheden toe waarbij je nog dezelfde les het resultaat zien. Je maakt kennis met de verschillende vakgebieden om zo op het einde van het schooljaar een bewuste en juiste studiekeuze naar de 2de graad te kunnen maken. Hierin word je bijgestaan door het lerarenteam, de directie en het CLB.

In het beroepsvoorbereidend leerjaar is er de keuze tussen:

      > HOTEL-BAKKERIJ-SLAGERIJ

      Naast de 19 lesuren algemene vorming krijg je 15 lesuren Realisatietechnieken Hotel / Bakkerij / Slagerij en ICT

Tijdens deze lessen maak je uitgebreid kennis met en oefen jij de verschillende technieken, bereidingen en vaardigheden in die de basis vormen voor de verdere opleiding Restaurant en Keuken of de opleiding Bakkerij.

> KANTOOR-VERKOOP/VERZORGING-VOEDING

Naast de 22 lesuren algemene vorming krijg je 13 lesuren praktische en technische vakken, die als volgt worden onderverdeeld:

     -        2 lesuren ICT- en Klaviervaardigheden;
-        2 lesuren Administratie, Retail en Logistiek;
-        3 lesuren Personenzorg;
-        2 lesuren Zorg voor leef- en woonsituatie;
-        4 lesuren Zorg voor voeding.

                 Tijdens deze lessen maak jij uitgebreid kennis met de basisvaardigheden Kantoor-Verkoop/Verzorging-Voeding.

 IMG 1801

Bekijk hier de lessentabel van 1ste graad B.

1ste graad TSO

1ste jaar A

In het 1ste jaar A kom je terecht als je het 6de leerjaar basisonderwijs hebt gevolgd en het getuigschrift basisonderwijs hebt behaald.
Je kan kiezen tussen 2 studierichtingen :

       > HOTEL – VOEDING

     -  4 lesuren Realisatietechnieken Hotel-Voeding
- 
Je maakt kennis met de vakken Bakkerij/Hotel/Slagerij.

> SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING

     -  4 lesuren Sociale en Technische vorming
     - 
Je maakt kennis met voedselbehandeling en werken met materialen.

Bij de beide studierichtingen worden 28 lesuren besteed aan de algemene vorming en het vak Techniek. Het vak ICT komt in alle vakken aan bod.

 

VTI Spijker 12 72 dpi

2de jaar A

In het 2de jaar A diepen we de basiskennis uit en besteden we aandacht aan kwaliteit en sociale vaardigheden.
Je hebt de keuze tussen de 2 studierichtingen :

       > HOTEL- VOEDING

     - 5 lesuren Realisatietechnieken Hotel – Bakkerij - Slagerij
- 2 lesuren Technologie Hotel – Bakkerij - Slagerij

Tijdens deze lessen maak je kennis met en oefen jij de verschillende technieken, bereidingen en vaardigheden in die de basis vormen voor de verdere opleiding Hotel.

> SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING

     - 4 lesuren Praktisch Vak Sociale en Technische Vorming
- 3 lesuren Technisch Vak Sociale en Technische vorming

Tijdens deze lessen zal je leren hoe je problemen kan oplossen en werk je volgens een technologische methode.
Door met voedsel te werken en materialen te bewerken, leer je.

Bij de beide studierichtingen worden 27 lesuren besteed aan algemene vorming en het vak Techniek.

Bekijk hier de lessentabel van de eerste graad A.

VTI Spijker 16 72 dpi