Welkom

Het directieteam van onze school wil u link for you buy cialis online from canadacheap cialis tablets van harte verwelkomen op haar website.

Onze school profileert zich als een plaats waar kwaliteitsvol technisch en beroepsvervolmakend onderwijs wordt aangeboden.

Deze pedagogische opdracht trachten wij te vervullen met een duidelijk accent op het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes die gericht zijn op stijl, discipline, zelfstandigheid, zin voor samenwerking en get viagra fast sociaal engagement.

Daarnaast onderhoudt onze school nauwe contacten met het bedrijfsleven. Dit veronderstelt een intense wisselwerking tussen onderwijs en onderneming via stages, geïntegreerde werkweken en peterschappen door bedrijven, wat moet leiden tot een grotere professionalisering en tot een voortdurende verbetering van http://www.brooklynmusicschool.org/cialis-online-in-canada onze opleidingsvormen.

Wij willen ook een gastvrije school zijn: het best kunt u dat ervaren door ons eens een visit our site buy cialis pill bezoekje te brengen, alleen of we choice cheap cheap viagra in groep. Met plezier zullen wij uw gastheer zijn bij een rondgang doorheen de culinaire kruidentuin, de Japanse keramiekhal, ons didactisch reisbureau, de computerklassen, de brasserie Antoon, de restaurants en keukens of de Zevensprong.

De schooldirectie

Peter De Wilde, Katelijne Dijckmans en Luc Meynen